Ψηφιακός Γραμματισμός - [ΥΠΟ-02]

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΛΔ/ΑΠΘ. Webmail. Σύστημα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών ΑΠΘ. Δίκτυα Υπολογιστών. Λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο. Μηχανές και τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών. Βασικές γνώσεις υπηρεσιών διαδικτύου. Διαχείριση πολυμεσικών αρχείων στο διαδίκτυο. Προχωρημένες γνώσεις λογισμικών γραφείου. Δημιουργία και διαχείριση Ιστολογίων.

© 2019 Παναγιώτης Αρβανίτης - Panagiotis Arvanitis

Search