2002 - Χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems – MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς

"Χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων (Multimedia Databases Systems – MMDBMS) για μεταφραστικούς σκοπούς "
Π. Αρβανίτης, 2002.
Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετάφρασης, "Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές", σελ. 606-615,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις σημαντικότερες χρήσεις των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων στο συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης. Αρχικά διαπιστώνεται πως τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και οι προσπάθειες για την αυτόματη κατάταξη των «γλωσσικών πληροφοριών» απασχολούν ιδιαίτερα τον ευρύτερο χώρο των Γλωσσικών Επιστημών. Σημαντικές προσπάθειες μπορούν να καταγραφούν ήδη στον ευρύτερο χώρο της Λεξικογραφικής και Λεξικολογικής έρευνας, καθώς και στο πεδίο της Αναγνώρισης κειμένων και της Αυτόματης Μετάφρασής τους.

Όμως, ειδικά στο πεδίο της Ημι-Αυτόματης ή Αυτόματης Μετάφρασης υπάρχει αδυναμία για την αυτόματη κατάταξη, ανάκληση, αλλά και μετάφραση της «γλωσσικής πληροφορίας», όταν αυτή παράγεται από ποικίλα μέσα, που οφείλεται τόσο στα περιορισμένα και ελλιπή ακόμα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία, όσο και στην ίδια τη φύση της γλώσσας που εξ ορισμού είναι ένα πολυσύνθετο μεταβαλλόμενο σύστημα. Στην εργασία υποστηρίζεται πως οι Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, που μπορούν να διαχειριστούν κείμενο, ήχο και εικόνα, συνδυαζόμενες με τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στους τομείς της ανάκτησης και εξαγωγής πληροφοριών μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση του ελέγχου της παραγόμενης «γλωσσικής πληροφορίας». Μπορούν δηλαδή, να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο τόσο για την ταξινόμηση της γλωσσικής ύλης και τη σταδιακή ανανέωσή της, όσο και για την πραγματοποίηση πολλαπλών εργασιών πάνω στα ήδη αποθηκευμένα δεδομένα. Η ανάπτυξη τέτοιων σύγχρονων εργαλείων ελέγχου, αποθήκευσης, διαχείρισης και μετάδοσης της «γλωσσικής πληροφορίας», θα μπορούσε να υποστηρίξει πληρέστερα και αποδοτικότερα τους μεταφραστικούς σκοπούς.

--------------------
"Uses of Multimedia Databases Systems – MMDBMS) for translating purposes". In the proceedings of the 1st International Conference in Translation (Translating in the 21st Century: `trends and Prospects", Aristotle University of Thessaloniki, pp.402-415. University Studio Press, Thessaloniki 2002.

 

020Get the full paper here - Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository

© 2020 Παναγιώτης Αρβανίτης - Panagiotis Arvanitis

Search