2002 - Από το joystic και την Lara Croft στην Angelina Jolie και το Tomb Raider

"Από το joystic και την Lara Croft στην Angelina Jolie και το Tomb Raider"
Π. Αρβανίτης - Δ. Κακλαμανίδου, 2002.
Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (με διεθνή συμμετοχή), "Εικόνα και Παιδί", σελ. 267-278,
Θεσσαλονίκη 2005.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια μικρή στατιστική έρευνα που σχεδιάστηκε για την συγκριτική μελέτη της "εικόνας" ενός ήρωα ηλεκτρονικού παιχνιδιού και ενός ήρωα κινηματογραφικού έργου. Ως σημείο αναφοράς επιλέχθηκε ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά παιχνίδια, το Tomb Raider, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στο κινηματογράφο με μεγάλη εμπορική επιτυχία. H Lara Croft, ως θηλυκή εκδοχή του Indiana Jones, είναι μία αρχαιολόγος που περιπλανιέται σε ολόκληρη την υφήλιο σε αναζήτηση χαμένων θησαυρών. Αντίστοιχα στον κινηματογράφο η Angelina Jolie ερμήνευσε τον αντίστοιχο ρόλο.

Η τεράστια απήχηση του Tomb Raider στη νεολαία, οδήγησε στη δημιουργία και παραγωγή μίας νέας γενιάς παιχνιδιών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Τα νέα αυτά παιχνίδια με τις πρωτότυπες ιστορίες και τα ξεκάθαρα αφηγηματικά στοιχεία, ήταν φυσικό να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η οποία θέλησε να εκμεταλλευτεί εμπορικά τη μεταφορά τους στον κινηματογράφο. Στην εργασία γίνεται σύγκριση της ηλεκτρονικής και κινηματογραφικής "εικόνας" της ηρωίδας, μελετάται με χρήση ερωτηματολογίων η απήχηση που αυτή έχει στο ελληνικό νεανικό κοινό, και διαπιστώνεται η σχεδόν πλήρης ταύτιση τους στο πρόσωπο της κινηματογραφικής ηρωίδας. Για την παρούσα εργασία, απαιτήθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερωτηματολογίου και ανάλυσης των συλλεχθέντων δεδομένων που ανέλαβε ο γράφων.

--------------------
“From the joystic and Lara Croft to Angelina Jolie and Tomb Raider», (in collaboration). 1st Panhellenic Conference on Image and Child, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 2002, (11-13 October).

 

020Get the full paper here - Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository

© 2020 Παναγιώτης Αρβανίτης - Panagiotis Arvanitis

Search