2001 - Επαγγελματικές Ομάδες και εξ Αποστάσεως Γλωσσική Κατάρτιση. Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ

"Επαγγελματικές Ομάδες και εξ Αποστάσεως Γλωσσική Κατάρτιση. Το πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ"
Π. Αρβανίτης - Π. Παναγιωτίδης - O. Delhaye, 2001.
Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. CD-ROM παραγωγή Ε.Α.Π.,
Πάτρα 2001.

H παρούσα εργασία παρουσιάζει το προϊόν του ερευνητικού προγράμματος ΞENIOΣ, το οποίο επιχειρεί να δώσει απάντηση στο πρόβλημα της γλωσσικής αυτοεκπαίδευσης με την ανάπτυξη ενός μοντέλου λογισμικού σε έξι γλώσσες, εφαρμοσμένου στο πεδίο της οικονομίας και των διεθνών συναλλαγών. Το κύριο πρόβλημα που απασχολεί τους ερευνητές στην περίπτωση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών είναι η αξιοποίηση της διαδραστικότητας του Η/Υ και η ικανοποίηση των μεθοδολογικών απαιτήσεων της Διδακτικής. Το κείμενο της εισήγησης παρουσιάζει τις τεχνολογικές λύσεις που δόθηκαν σε προβλήματα μετάδοσης της γνώσης και άσκησης των εκπαιδευομένων.

Στην εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ευέλικτης και εξειδικευμένης εφαρμογής γύρω από τα θέματα και τη γλώσσα της οικονομίας. Ειδικότερα, εκτίθενται τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν για τις μεθοδολογικές επιλογές διεξαγωγής της έρευνας, για τη συγκέντρωση της γλωσσικής πρώτης ύλης και για τη διδακτική αξιοποίησή της σε "πακέτα" πολυμεσικών διδακτικών υλικών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνολογικές λύσεις που επελέγησαν για την ανάπτυξη του τελικού προϊόντος στο Internet και σε CD-ROM, αναλύεται ο τρόπος σχεδιασμού του πολύγλωσσου πολυμεσικού λεξικού συμφραζομένων που συνοδεύει την εφαρμογή και περιγράφεται η λειτουργία της διεπαφής χρήστη που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτήν την περίπτωση. Η ανακοίνωση αυτή εγγράφεται στο πεδίο της έρευνας που αναπτύσσεται διεθνώς και μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για την εξεύρεση ευέλικτων τρόπων εξ αποστάσεως μάθησης με χρήση τεχνολογικών μέσων για την διευκόλυνση πρόσβασης στην εκπαίδευση των κοινωνικά, γεωγραφικά ή οικονομικά αποκλεισμένων ομάδων. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, απαιτήθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πρωτότυπης Βάσης Δεδομένων και η δημιουργία εξάγλωσσου πολυμεσικού λεξικού συμφραζομένων (γαλλικής, αγγλικής, γερμανικής, ελληνικής, ισπανικής και ιταλικής γλώσσας) με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας σύνθεσης φωνής (Text to Speech Engines, TTS) που ανέλαβε ο γράφων.

--------------------
“Professional Audiences and Distance Language Learning. The XENIOS Project”, P. Arvanitis, P. Panagiotidis, O. Delhaye. In the proceedings of the 1st Congress in Open and Distance Education, organised by the Greek Open University. CD-ROM, Greek Open University Publications.

 

020Get the full paper here - Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository

© 2020 Παναγιώτης Αρβανίτης - Panagiotis Arvanitis

Search