Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων. Διαδικτυακές εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπων γλωσσικής εκπαίδευσης. Διαδικτυακές Πλατφόρμες και εφαρμογές τους στη γλωσσική κατάρτιση. Το μάθημα διεξάγεται με μορφή διάλεξης και με τη συμμετοχή των φοιτητών. Το μάθημα απαιτεί 12 ώρες παρακολούθησης, 12 ώρες προετοιμασίας των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο μάθημα και 12 ώρες για την εκπόνηση εργασίας για την αξιολόγησή τους.

© 2021 Παναγιώτης Αρβανίτης - Panagiotis Arvanitis

Search