Προπτυχιακά μαθήματα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Ψηφιακές τεχνολογίες και σχολική τάξη - [ΚΕ-ΓΛΩ-28]

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές άνω του 3ου εξαμήνου. Γενικές εφαρμογές και χρήσεις της τεχνολογίας στην ξενόγλωσση σχολική τάξη. Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης. Το μάθημα γίνεται σε εργαστήριο και έχει ορισμένο αριθμό θέσεων. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις στον υπολογιστή.