Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών

Επίβλεψη και αξιολόγηση μεταπτυχιακών εργασιών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ειδικεύσεων των:

- Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.,
- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γαλλικής, Ιταλικής, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Της Πολυτεχνικής Σχολής  του Α.Π.Θ., "Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας",
- Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., (Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Γλώσσας και του Πολιτισμού" – "Κατεύθυνση Τεχνολογία και Γλωσσική Εκπαίδευση"),
- Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., (Π.Μ.Σ. "Γλωσσολογίας"),
- Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Εκπαίδευσης & της Δια Βίου Μάθησης"),
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Μ.Σ. "Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού").

Ειδικότερα:
- Ως επιβλέπων: 16 μεταπτυχιακές εργασίες.
- Ως μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: 60 μεταπτυχιακές εργασίες.

16. Ράπτη Χριστίνα:
Διαφοροποιημένη διδασκαλία με τη χρήση τεχνολογίας: Συστηματική έρευνα της επίδοσης Ελλήνων μαθητών αγγλικής γλώσσας στις δεξιότητες πρόσληψης.
(Technology differentiated instruction: A systematic research of EFL learners’ performance on receptive skills.)    [Ιταλικής]
15. Κεσόγλου Μαρία:
Η λεξικογραφία στην ψηφιακή εποχή. Τα ηλεκτρονικά λεξικά στη διδασκαλία του λεξιλογίου: ένα παράδειγμα συγκρότησης θεματικών γλωσσάριων από το Διαδίκτυο για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας.
(Lexicography in the digital age. E- dictionaries for vocabulary teaching: a paradigm of thematic e- glossary compilation for use in Modern Greek language learning and teaching.)    [Ιταλικής]
14. Μπέλη Σοφία:
Η χρήση των κοινωνικών συνεργατικών περιβαλλόντων στην διδασκαλία/εκμάθηση ξένης γλώσσας. Η περίπτωση του Edmodo στην περίπτωση της ρωσικής γλώσσας επιπέδου Α1-Α2. 
(The use of social collaborative environments in teaching / learning a foreign language. The case of Edmodo in the case of the Russian language level A1-A2.)    [Γαλλικής]
13. Μητρουλάκη Γεωργία:
Ψηφιοποίηση των γλωσσικών δραστηριοτήτων του σχολικού βιβλίου της γαλλικής γλώσσας της α’ και β’ γυμνασίου 
(Digital exercises of French pupil’s book.)    [Ιταλικής]
12.  Βαφειάδου Νίκη:
Χρήση επαυξημένης πραγματικότητας για την κατανόηση προφορικού λόγου: Μελέτη περίπτωσης σε αλλόγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας.    [ΠΑΜΑΚ]
11. Οικονόμου-Κερασόγλου Δανάη:
Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων γλωσσικής και διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.    [Ιταλικής]
10.  Δομουχτσή Αθανασία:
Ηλεκτρονικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της λεξικολογικής ικανότητας επιπέδου Α2 αγγλικής και ιταλικής γλώσσας.
(Electronic activities for the development of lexical competence at A2 level in both English and Italian language.)    [Ιταλικής]
9. Γλαβά Αγγελική:
Ψηφιακή Αφήγηση στη Γλωσσική Εκπαίδευση.
(Digital Storytellihg in Language Education.)    [Ιταλικής]
8. Γεωργαντοπούλου Μαρία:
Ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς στην πλατφόρμα τηλεκπαιδευσης MOODLE για τη χρήση του ROBOT EDISON.    [ΠΑΜΑΚ]
7. Θεοδοσιάδου Δήμητρα:
Ψηφιακή αφήγηση: σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση online μαθήματος για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.   [ΠΑΜΑΚ]
6.  Δεληγιάννη Βαϊα:
Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στη γλωσσική εκπαίδευση/κατάρτιση. Η περίπτωση του Joomla. 
(Content Management Systems in linguistic education/training. The case of Joomla.)    [Γαλλικής]
5. Σαββουλίδου Σοφία:
Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ονομάτων. Λεξικολογική μελέτη με διδακτικές προεκτάσεις. Η περίπτωση του ονόματος στην αεροπορία. (Electronic platform of elaboration of names: lexical study with educational implications: the case of the name in aviation.)    [Γαλλικής]
4. Παυλόπουλος Λεωνίδας:
Η χρήση της πλατφόρμας MediaWiki στην εκπαιδευτική διαδικασία.    [Δ.Π.Μ.Σ.]
3. Κολοβός Μαρίνος:
One Laptop per Child. Δυνατότητες και Εφαρμογές στη Γλωσσική Εκπαίδευση.    [Δ.Π.Μ.Σ]
2. Μπίκα Στυλιανή:
Το διαδικτυακό περιβάλλον ως ενισχυτικό της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.    [Δ.Π.Μ.Σ.]
1. Μαγκλάρα Χαρά:
Η αξιολόγηση των γραπτών τέστ γλωσσομάθειας της ισπανικής γλώσσας    [Δ.Π.Μ.Σ.]

Επίβλεψη και αξιολόγηση μεταπτυχιακών εργασιών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, "Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας", του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ως Α΄επιβλέπων: 25 μεταπτυχιακές εργασίες.

25. Τσακανίκα Κωνσταντία:
Etude qualitative ainsi que quantitative des sujets d’évaluation des examens panhelléniques pour l’entrée des candidats au département de langue et de littérature françaises en grece. Analyse comparative des sujets de 2010-2017.
24. Τζακώστα Ζαμπέτα: 
Outils du web 2.0 a l’élaboration des scenarios pédagogiques relies aux examens de la Certification en Langue Française [niveau gradue A1-A2 KPg].L’exemple du développement des compétences de production, de réception et d’interaction a l’écrit, au Secondaire.
23. Καστέλλι Φιλπί-Μισέλ Φρεντερίκ:
Le jeu video dans l’apprentissage du français langue étrangère 2. Une expérience amusante ?
22. Φτάκλα Ελεάνα:
Digital Storytelling et enseignement des langues étrangères. Le développement de la compétence lexicale pour un public de jeunes apprenants du niveau A1-A2 par le biais des narrations numériques. Conception des scénarios pédagogiques pour la méthode de FLE A ton Tour 2 avec StoryboardThat.
21. Σίτα-Ντούντα Ευαγγελία:
Le développement de la compétence de la compréhension orale au collège public, niveau A1 par le biais d’un outil numérique, interactif ; création des activités appuyées sur des documents audio authentiques comme support du manuel scolaire Action.fr-gr 1.
20. Παπανδρέου Ευαγγελία:
L’utilisation technique et pédagogique du logiciel Open-Sankoré en tant que moyen de création de ressources numériques d’enseignement/apprentissage interactif pour le TBI contenant du matériel supplémentaire au manuel Action.fr-gr1.
19. Πολύμνια Χαιρετάκη:
Η ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας: Δημιουργία ενός ψηφιακού εγχειριδίου ως συμπληρωματικό υλικό στην μέθοδο Action fr-gr 3 με τη βοήθεια του λογισμικού Open-Sankoré.
L’intégration des technologies numériques dans l’enseignement du flé. Création d’un support numérique comme ressource complémentaire au manuel l’Action fr-gr 3 a l’aide du logiciel Open-Sankoré. 
18. Κάβουρα Αναστασία:
Les apports didactiques de l’apprentissage mobile. Un guide pratique des applications pédagogiques pour la compréhension écrite et orale en cours du FLE.
17. Λύχνου Χρυσούλα:
Les apports didactiques de l’apprentissage mobile. Un guide pratique des applications pédagogiques pour la compréhension écrite et orale en cours du FLE.
16. Κανελλοπούλου Αγγελική:
Français sur objectifs spécifiques (F.O.S.) : l’intégration du Web 2.0 dans l’enseignement du français juridique. Etude de cas : la création et l’exploitation d’un blog au domaine du droit.
15. Πολίτη Μαρία:
F.O.S. à l’aide d’une plateforme d’apprentissage en ligne. Etude de cas : Moodle au domaine du tourisme.
14. Τσίλη Μαρία-Ελένη:
Les services Google dans l'enseignement et l'apprentissage du FLE. Propositions d'exploitation pédagogique destinées aux élèves de niveau B1 du CECRL.
13. Καραθανάση Ανδριανή:
Comment optimiser l’apprentissage du flé (développement de 4 compétences) et comment rendre l’apprenant contrôleur de son apprentissage à travers l’usage des multimédias. Etude de cas basée sur le concept de l’ (auto) biographie langagière. 
12. Κάτσικα Αικατερίνη:
Les applications web 2.0 comme outil supplémentaire dans l’apprentissage du FLE. Etude de cas : création d’un wiki dans un collège public hellénique.
11. Ευαγγελίδου Μαρία:
Conception d’un scenario pédagogique dans un monde virtuel pour l’enseignement - apprentissage de flé.
10. Καραπιδάκη Εμμανουέλα:
Les potentialités du tableau blanc interactif en classe de FLE à l’ère de l’école numérique.
9. Κουγιουμτζίδου Ευαγγελία:
L’ordinateur d’élève : ses perspectives et ses possibilités. Les spécifications pour le développement des applications pour l’enseignement de FLE au primaire ou au secondaire.
8. Σωτηριάδου Χριστίνα:
La langue de jeunes francophones dans leur communication via Internet. Le cas de son intégration dans l’apprentissage du flé en tant que moyen de motivation des apprenants du collège public grec.
7. Τζουανοπούλου Γεωργία:
Analyse critique de jeux éducatifs disponibles en ligne en vue de leur intégration comme supports pédagogiques et didactiques en classe de FLE à l'école primaire.
6. Χατζηϊωάννου Μαρία:
L'apport d'Internet et des ressources pédagogiques multimédia à l'enseignement / apprentissage du F.L.E. : Leur exploitation pédagogique comme matériel complémentaire au manuel Prepadelf A2 (ou B1).
5. Λιώνη Αυαγγελία:
L'ordinateur OLPC au service de l'enseignement du français dans le primaire en Grèce.
4. Αλυφαντή Ελένη:
Travailler avec la presse et éduquer aux médias.
3. Κάζου Αικατερίνη:
L’utilisation d’Internet dans l’enseignement/apprentissage du FLE pour la création d’un cyberjournal scolaire.
2. Ζερβογιάννη Χρυσηίς:
Les blogs et leur exploitation pédagogique en classe de langues.
1. Πολυνίκη Τολίδου:
Internet : Ses potentialités en classe de FLE, visant au développement des quatre compétences (production et expression écrites et orales).Ως Β΄επιβλέπων: 23 μεταπτυχιακές εργασίες.

23. Ψαρρού Ζωή: 
Exploration des tâches inclues dans le manuel de français pour le primaire Arthur et Lilou et leur rôle dans la motivation des apprenants.
22. Σάπκαρη Χριστίνα:
Production participative (crowdsourcing) et apprentissage des langues en réseau.
21. Παρασκευιώτου Νίκη:
Le numérique dans l'enseignement/apprentissage du FLE. Les applications Kahoot et Socrative comme source de motivation en classe de FLE ? l'?cole primaire grecque.
20. Σάρδη Μαρία:
Faire la fête culturelle en cours de flé : Trouver l’apport de la fête culturelle sur l’apprentissage du flé par des apprenants de 12-15 ans, du niveau A2-B1 du CECR ? des centres d’enseignement ? apprentissage de flé en ville de l’Attique et en province grecque.
19. Γκόλφη Παναγιώτα :
Les jeux numériques éducatifs : outil complémentaire pour l’enseignement du français ? l’école primaire grecque ? Evaluation et perspectives.
18. Παγουλάτου Αδαμαντία: 
Le jeu pervasif comme support d’apprentissage et de médiation culturelle/interculturelle en classe de FLE: conception et développement du contenu d’un jeu pervasif ? visé pédagogique.
17. Καποδίστρια Δήμητρα:
Création des activités interactives pour l’enseignement de FLE aux apprenants de niveau A1. Une étude de cas.
16. Μπενετάτου Γεωργία:
Conception des activités interactives visant l'enseignement du Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) : le cas des étudiants en Hôtellerie et Tourisme à Réthymnon, Crète.
15. Πουλάκη Νίκη:
Création des jeux numériques pour le développement de la compétence grammaticale a l’enseignement du flé.
14. Ραμοπούλου Ιωάννα:
Création et exploitations d’activités numériques interactives visant l’accès au niveau A (A1&A2) du certificat d’état grec en langue française (KPG) ; Une étude de cas.
13. Οικονόμου Κατερίνα:
Vers la mise en place de tâches collaboratives en ligne auprès d’un public LANSAD : le cas de la narration numérique (interactive digital storytelling).
12. Κούστα Θεοδώρα:
Conception des activités communicatives facilitant l'acquisition des compétences orales et écrites. Exploitation des activités visant l'accès au niveau B1 du KPG (Examens de certification de l'Etat grec pour la Langue française) à l'aide des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE).
11. Μάϊνα Ελευθερία:
Education et Jeux Vidéo : Utilisation des jeux « sérieux « pour l’apprentissage de la langue française.
10. Πρατσινάκη Όλγα:
Exploitation didactique de méthodes interactives d’enseignement des langues pour faire développer la compétence linguistique des apprenants du flé. Le cas de Muzzy.
9. Μπακογιάννη Ευαγγελία:
L’intégration de TIC dans l’enseignement secondaire public grec. Elaboration des scenarios pédagogiques multimédias comme support complémentaire au manuel Action fr-1.
8. Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα:
Les jeux vidéo d’aventure dans l’enseignement/apprentissage de flé.
7. Γεωργιτσογιάννη Ασπασία:
Communautés web 2.0 d’apprenants de langue : Quels parcours pédagogiques pour une communication multimodale ?
6. Χρήστου Όλγα:
Elaboration des activités ludiques via le TBI pour l'enseignement du FLE dans l'école primaire grecque.
5. Γαβριελάτου Μαρία:
Le développement a l’aide des TICE de la conscience écologique chez des apprenants de Flé de l’école publique hellénique – ressources et attitudes.
4. Δαραβίγκα Αθηνά:
La dimension ludique dans la construction des scénarios pédagogiques pour de jeunes apprenants à distance dans des régions rurales.
3. Σαμαρά Φανούλα:
Regards critiques sur les ressources pédagogiques en langues dans les grandes communautés web 2.0; le cas de Babbel, Busuu, Palabea, Italki, Livemocha.
2. Μπρόρενς-Κίρστεν Εϊλιν-Νίκη :
Analyse critique de scénarios pédagogiques disponibles en ligne en vue de leur intégration comme supports pédagogiques et didactiques en classe de FLE à l'école grecque.
1. Τσατσαρώνη Θεοδοσία:
Accompagner des apprenants débutants en FLE via des dispositifs multimodaux synchrones.