Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα.
Π. Αρβανίτης - Α. Κιγιτσιόγλου- Βλάχου
Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2013. (Σελίδες 340).

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας, η πρόθεση του γράφοντα ή/και ομιλούντα κατέχει πρωταρχικό ρόλο, προσδίδοντας εκείνη τη δυναμική η οποία θα επιτρέψει στον χρήστη/μαθητή να κατανοήσει το κείμενο ώστε να αναπτύξει τον λόγο του. Η Πράξη Λόγου, στην οποία ανιχνεύεται η επικοινωνιακή πρόθεση, αποτελεί σημείο αναφοράς άρρηκτα συνδεδεμένο με τα συμβατικά και ψηφιακά κειμενικά είδη.
Στο παρόν έργο επιχειρείται η σύνδεση της Πράξης Λόγου με τα ψηφιακά κειμενικά είδη και περιβάλλοντα. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται η Γαλλική ως γλώσσα αναφοράς από την οποία και αντλούνται όλα τα παραδείγματα.

© 2021 Παναγιώτης Αρβανίτης - Panagiotis Arvanitis

Search