Βιβλία

2005 - Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και γλωσσικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση

"Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και γλωσσικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση".
Π. Αρβανίτης, Π. Παναγιωτίδης,  2005.
Eκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2005. Σελίδες 140.

Το σύγγραμμα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τον καθηγητή γλωσσικών μαθημάτων –ξένης, δεύτερης ή μητρικής γλώσσας–, να μεταφέρει μέρος της δουλειάς του στο διαδίκτυο, είτε για επικουρική χρήση μέσα στην τάξη με τον ίδιο φυσικά παρόντα, είτε για διδασκαλία σε απομακρυσμένα κοινά.
Για το σκοπό αυτό, η απόκτηση πρόσθετων τεχνολογικών γνώσεων, πέρα από τις βασικές εφαρμογές γραφείου και την απλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς ο καθηγητής θα πρέπει να μπορεί να εφοδιάζει τον υπολογιστή με κάθε είδους πρωτότυπα κείμενα (γραπτά, πολυτροπικά, ηχητικά ή οπτικά), να προετοιμάζει ασκήσεις και δραστηριότητες με βάση αυτό το υλικό και, φυσικά, να τοποθετεί όλο αυτό το διδακτικό/ μαθησιακό υλικό σε ιστοσελίδες, ώστε να λειτουργεί στο διαδίκτυο.

2012 - Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη Γλωσσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.

Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη Γλωσσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.
Eκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012. (Σελίδες 140).

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό, αν όχι αναπόσπαστο, τμήμα της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ατόμων. Έχοντας ήδη επιφέρει ένα σημαντικό πλήθος αλλαγών σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο προσφέρουν και μια ολοένα αυξανόμενη δυναμική στην εκπαιδευτική διαδικασία.