Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

2009 - Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών

"Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών"
Π. Αρβανίτης – Π. Παναγιωτίδης, 2009.
Στο περιοδικό «Συν-θέσεις / Syn-thèses» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ. 45-59.
Θεσσαλονίκη 2009.

Ο νέος προσανατολισμός του web και η ευρεία εξάπλωση του «κοινωνικού λογισμικού» έχει οδηγήσει στη δημιουργία του όρου web 2.0, που σηματοδοτεί την καινούρια συνεργατική και δυναμική μορφή του web. Το νέο αυτό περιβάλλον προσφέροντας νέες δυνατότητες σε ό,τι αφορά τη δημιουργία περιεχομένου και δικτύων συνεργασίας φαίνεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των εφαρμογών elearning, οι οποίες προσπαθούν να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή προσέγγιση της πρώτης γενιάς και να εκμεταλλευθούν τις νέες δυνατότητες ώστε να γίνουν πιο δημιουργικές, πιο ενδιαφέρουσες και πιο αποτελεσματικές.

Η ανακοίνωση αυτή επιχειρεί αφενός να παρουσιάσει τα νέα «κοινωνικά εργαλεία» και τις δυνατότητές τους και, αφετέρου, να αναζητήσει τρόπους αξιοποίησης και ενσωμάτωσής τους στις εφαρμογές elearning δεύτερης γενιάς (2.0) και κατά συνέπεια τις προοπτικές του web 2.0, σε ό,τι αφορά την αυτόνομη εκμάθηση ξένων γλωσσών.

 

 

--------------------
“Web 2.0, elearning 2.0 and Language Learning”,  P. Arvanitis - P. Panagiotidis. (In Greek: “Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών”). In “Syn-thèses” Journal of the Dep. Of French Language and Literature of the Aristotle University of Thessaloniki. 

020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository