Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

2014 - Evaluating Serious Games for Foreign Language Learning: An Online Grading and Visualization Tool

Evaluating Serious Games for Foreign Language Learning: An Online Grading and Visualization Tool.

Krystalli Pinelopi, Arvanitis Panagiotis, Panagiotidis Panagiotis (2014). Στο International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE). vol.5 no.1 p.1564-1570.

 Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πεποίθηση ότι τα παιχνίδια στον υπολογιστή προάγουν τη μάθηση, οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που κινούνται στο πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης και είναι διαθέσιμα online. Κατά συνέπεια, καταγράφεται η ανάγκη ύπαρξης ενός online εργαλείου αξιολόγησης για την εκτίμηση/βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμικοών παιγνιώδους χαρακτήρα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δάσκαλοι/καθηγητές ξένης γλώσσας αλλά και οι αυτόνομοι παίκτες/μαθητές να επιλέξουν το κατάλληλο για τις ανάγκες τους
020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository

 

View this in infogram for English Language

 

View this in infogram for French Language