Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

2014 - Evaluating Serious Games for Foreign Language Learning: An Online Grading and Visualization Tool

Evaluating Serious Games for Foreign Language Learning: An Online Grading and Visualization Tool.

Krystalli Pinelopi, Arvanitis Panagiotis, Panagiotidis Panagiotis (2014). Στο International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE). vol.5 no.1 p.1564-1570.

 Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πεποίθηση ότι τα παιχνίδια στον υπολογιστή προάγουν τη μάθηση, οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που κινούνται στο πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης και είναι διαθέσιμα online. Κατά συνέπεια, καταγράφεται η ανάγκη ύπαρξης ενός online εργαλείου αξιολόγησης για την εκτίμηση/βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμικοών παιγνιώδους χαρακτήρα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δάσκαλοι/καθηγητές ξένης γλώσσας αλλά και οι αυτόνομοι παίκτες/μαθητές να επιλέξουν το κατάλληλο για τις ανάγκες τους
020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository

2009 - Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών

"Web 2.0, elearning 2.0 και εκμάθηση ξένων γλωσσών"
Π. Αρβανίτης – Π. Παναγιωτίδης, 2009.
Στο περιοδικό «Συν-θέσεις / Syn-thèses» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σελ. 45-59.
Θεσσαλονίκη 2009.

Ο νέος προσανατολισμός του web και η ευρεία εξάπλωση του «κοινωνικού λογισμικού» έχει οδηγήσει στη δημιουργία του όρου web 2.0, που σηματοδοτεί την καινούρια συνεργατική και δυναμική μορφή του web. Το νέο αυτό περιβάλλον προσφέροντας νέες δυνατότητες σε ό,τι αφορά τη δημιουργία περιεχομένου και δικτύων συνεργασίας φαίνεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των εφαρμογών elearning, οι οποίες προσπαθούν να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή προσέγγιση της πρώτης γενιάς και να εκμεταλλευθούν τις νέες δυνατότητες ώστε να γίνουν πιο δημιουργικές, πιο ενδιαφέρουσες και πιο αποτελεσματικές.