Βάσεις Δεδομένων και Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές

Ηλεκτρονικά Λεξικά και Εργαλεία Ανάλυσης Κειμένου

Εκπαιδευτική Γλωσσική Τεχνολογία και Διδασκαλία της Γλώσσας

Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα και Ψηφιακά παιχνίδια

Image

Λίγα λόγια για μένα

Ο Παναγιώτης Αρβανίτης είναι Καθηγητής  στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο επιστημονικό πεδίο των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων και των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα που αναφέρονται στον χώρο των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον χώρο της γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την χρήση και αξιοποίηση των πολυμεσικών βάσεων δεδομένων.
Έχει  μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως και συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας.
Τα πεδία ενδιαφέροντός του είναι η online εκμάθηση γλώσσας, η συνεργατική μάθηση μέσω των ΤΠΕ, η χρήση των τεχνολογιών web 2.0 and web 3.0, τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας, η μάθηση μέσω κινητών συσκευών και η μάθηση μέσω παιχνιδιών. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πώς οι διδάσκοντες της γλώσσας μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες Web 2.0 and Web 3.0 έτσι ώστε να προωθήσουν τη συνεργατική μάθηση και την δόμηση γνώσης σε online αλλά και offline συνθήκες. Επιπρόσθετα, μερικές από τις δημοσιεύσεις του εστιάζουν στην προσεκτική και επιλεκτική χρήση των ΤΠΕ για εκπαίδευση αλλά και στις τεχνολογικές δεξιότητες που απαιτούνται από διδάσκοντες και διδασκόμενους.

Άλλοι σύνδεσμοι

Βρείτε τα ενεργά profiles μου στις ερευνητικές και επαγγελματικές κοινότητες του διαδικτύου.
academia-logo.gif
research-gate.png
rid-idsymbol4.gif
linkedin.png

Υποστηρίζουμε το ανοικτό λογισμικό

Υποστηρίζουμε τις δράσεις ελεύθερων και ανοικτών λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών. Υποστηρίζουμε τις δράσεις των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών και την ελεύθερη παροχή περιεχομένου.
MintLogoLarge.png
300px-freebsdf.png
linuxmint-greek-logo2.png
open-source.png
olpc_logo.png