ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2009 - Language Learning in Virtual Worlds

"Language Learning in Virtual Worlds"
Π. Αρβανίτης – Π. Παναγιωτίδης, 2009.
Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου "2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς", σελ. 273-283,
Θεσσαλονίκη 2010.

Η νέα μορφή στην οποία μετασχηματίζεται το web την τελευταία τετραετία, φαίνεται να δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα στο οποίο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες με έναν ελεύθερο και μη ελεγχόμενο τρόπο. Όπως είναι φυσικό, τις αλλαγές αυτές προσπαθεί να ακολουθήσει και η νέα γενιά εφαρμογών elearning. Σε αυτές συγκαταλέγονται και εκείνες που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση και οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τα νέα «κοινωνικά» εργαλεία του web 2.0, για να προσφέρουν μια νέα μαθησιακή εμπειρία.

2008 - Objets éducatifs et Bases de données multimédia. Leur nouveau rôle en EAD

"Objets éducatifs et Bases de données multimédia. Leur nouveau rôle en EAD"
P. Arvanitis, 2008. Actes du Colloque «Enseignement à Distance et Francophonie». FIED/AUF,
Besançon, France, 2008.

Dans cette communication nous présentons une cadre théorique et pratique pour le développement, l’utilisation et l’intégration des Bases de données multimédia d’objets éducatifs dans un environnent EAD à l’aide des enseignants des langues. Vu le grand nombre de méthodes qui existent sur le marché des matériels didactiques et aussi du didacticiel (cd-rom, etc.), il est toujours difficile pour les enseignant des langues d’opter pour l’une d’entre elles.

2006 - A database of filmed novels. Methodology and didactic use

"A database of filmed novels. Methodology and didactic use"
P. Arvanitis – D. Kaklamanidou, 2006.
Στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Literary Studies in Open and Distance Learning University Programs» που οργανώθηκε από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το International Research Group HERMENEIA: Literary Studies and Digital Technologies και το Hellenic Network of Open and Distance Education.
Ιεράπετρα 2006.


Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει τον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης κινηματογραφικών ταινιών που αναφέρονται σε λογοτεχνικά έργα. Επιπρόσθετα επιχειρεί μια συγκριτική στατιστική μελέτη των κινηματογραφικών και λογοτεχνικών έργων κατατάσσοντας τα ανάλογα με την θεματολογία τους. Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας καταγράφηκαν 1512 κινηματογραφικές ταινίες και αντιστοιχίστηκαν σε 642 συγγραφείς και 21 θεματικές περιοχές. H παραπάνω Βάση Δεδομένων δεν έχει μόνο μεγάλη χρηστική αξία για τους λάτρεις της κινηματογραφικής παραγωγής. Μπορεί να έχει χρησιμότητα και σε λογοτεχνικά μαθήματα που αναλύουν και ασχολούνται με συγκεκριμένα λογοτεχνικά/κινηματογραφικά έργα. Προφανώς θα ήταν ενδιαφέρον τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους να συγκρίνουν λογοτεχνικά έργα με τα αντίστοιχα τους κινηματογραφικά, να ελέγξουν την απόδοση των χαρακτήρων, τις διαφοροποιήσεις της πλοκής, κλπ., δημιουργώντας ένα ζωντανό ερευνητικό χώρο συγκριτικής λογοτεχνίας και φιλμικής απόδοσής της. 

2005 - Ψηφιακή βιβλιοθήκη πολύγλωσσων πολυτροπικών κειμένων για γλωσσική εκπαίδευση

"Ψηφιακή βιβλιοθήκη πολύγλωσσων πολυτροπικών κειμένων για γλωσσική εκπαίδευση" (σελίδες 11)
Π. Αρβανίτης – Π. Παναγιωτίδης, 2005. Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, σελ. 273-283,
Πάτρα 2005.

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει τον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης πολύγλωσσων πολυτροπικών υλικών (κειμένων, εικόνων, ήχων, video) κατάλληλων για γλωσσική εκπαίδευση. Σήμερα το πρόβλημα της εξεύρεσης πολυμεσικής –κυρίως- αυθεντικής γλωσσικής πρώτης ύλης με σκοπό την παραγωγή διδακτικών υλικών εμφανίζεται οξύ. Ο καθηγητής ξένων γλωσσών βρίσκεται συχνά σε αδυναμία να έχει πρόσβαση σε αυθεντικό υλικό, το οποίο να αναφέρεται στην ξένη γλώσσα την οποία καλείται να διδάξει.

2005 - Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές και χρήσεις τους σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

"Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές και χρήσεις τους σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας" (σελίδες 11)
Π. Αρβανίτης, 2004.
Πρακτικά του 1ου ESP Conference "Teaching Languages for Specific Purposes: A Trend or a Demand?", σελ. 41-52. Εκδόσεις Ζήτη,
Θεσσαλονίκη 2005.

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων και των εφαρμογών τους στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας. Αναλυτικότερα, στην αρχή καταγράφεται η ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων ελέγχου, αποθήκευσης, διαχείρισης και μετάδοσης της "γλωσσικής πληροφορίας".

2005 - Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας και γλωσσικοί πόροι. Ανάγκες και προοπτικές

"Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας και γλωσσικοί πόροι. Ανάγκες και προοπτικές"
Π. Αρβανίτης, 2005.
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση" που οργανώθηκε από το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου.
Ηγουμενίτσα 2005.

Στη παρούσα εργασία επιχειρείται μια σύντομη καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών που υπάρχουν στη γλωσσική διδασκαλία στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και παρουσιάζεται μια πρόταση επίλυσής τους με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων. Η σύγχρονη τάση να χρησιμοποιείται το ∆ιαδίκτυο με την τεχνολογική του υποδομή, ως κύρια πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικών περιβαλλόντων διδασκαλίας έχει οδηγήσει και σε αντίστοιχη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού.

2005 - Developing, Implementing and Accrediting Multimedia Language Courses for Specific Purposes in Higher Education

"Developing, Implementing and Accrediting Multimedia Language Courses for Specific Purposes in Higher Education"
P. Arvanitis – P. Panagiotidis, 2005. Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου "Languages for Specific Purposes and the New European Framework", που οργανώθηκε από την A.E.L.F.E. (Asociatión Europea de Lenguas para Fines Especificos).
Càceres, Ισπανία 2005.

This paper presents a recently conducted experiment that aimed to examine the development, implementation and accreditation of multimedia language courses for specific purposes in higher education. It is well known that besides a widespread use of languages a key element for the E.U. to be successful as a community based mainly on knowledge is the use of ICT. It is also commonly accepted that for practical reasons (infrastructure, space, materials, etc) as well as for methodological ones, foreign languages departments encounter several obstacles to the integration of ICT courses into their curricula language courses for specific purposes.

2003 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

"Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας"
Α. Χιδίρογλου - Π. Αρβανίτης – Π. Παναγιωτίδης, 2003.
Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία", σελ. 255-262, Τ.Ε.Ε.,
Αθήνα 2003.

Η ανακοίνωση αυτή έχει στόχο να περιγράψει τον σχεδιασμό και την δημιουργία μιας ορολογικής Βάσης Δεδομένων ικανής να λειτουργήσει σαν ένα πολύγλωσσο λεξικό όρων που αναφέρονται στο γνωστικό πεδίο της Γενικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Στο κείμενο, αναλύονται οι βασικές μεθοδολογικές αρχές που εφαρμόσθηκαν και οι επιλογές που χρειάστηκε να γίνουν στην αρχιτεκτονική της Βάσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που εγείρουν αφενός το είδος των προς αποθήκευση γλωσσολογικών πληροφοριών και ο τρόπος ταξινόμησής τους και, αφετέρου, η δυνατότητα μορφοποιημένης εξαγωγής και ανταλλαγής τους με άλλα συστήματα αλλά και η ανάγκη εναρμόνισης της Βάσης με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.