ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

2012 - A framework of learners’ digital skills needed for use in language learning environments

"A framework of learners’ digital skills needed for use in language learning environments". 
Online Proceedings of 5th International Symposium: Emerging Technologies for Online Learning (ET4Online). 
USA: Las Vegas, Sloan Consortium & MERLOT, 2012

Η εποχή της «ψηφιακής παγκοσμιοποίησης" (τουλάχιστον για τις περισσότερες δυτικές κοινωνίες), της αυξανόμενης χρήσης των ανοικτών τεχνολογικών πλατφορμών, όπως CMC, VLS, LCMS, blogs, wikis, ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και online gaming και την προσομοίωση περιβαλλόντων, επηρεάζει την ενηλικίωση των νεαρών μαθητών.

Αυτή η πρώιμη ψηφιακή ενηλικίωση των μαθητών, τους οποίους Prensky αποκαλεί ήδη «ψηφιακούς ιθαγενείς» απαιτεί, στον τομέα της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, εργαλεία εκμάθησης γλωσσών κατάλληλα όχι μόνο για τις ανάγκες τους, αλλά ικανά να τους βοηθήσουν να κατασκευάσουν την προσωπική, τεχνολογικώς αναβαθμισμένη, εμπειρία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η σωστή χρήση αυτών των εργαλείων από την πλευρά των μαθητών γίνεται ένα κρίσιμο ζήτημα για καθηγητές ξένων γλωσσών που πρέπει να τους καθοδηγήσουν στη διαδικασία της απόκτησης της γλώσσας.

Στο παραπάνω πλαίσιο, στην εργασία αυτή, προτείνουμε αρχικά ένα σύνολο βασικών και σύνθετων ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε συνδυασμό με συγκεκριμένες γλωσσικές δεξιότητες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς: Εκμάθηση, Διδασκαλία, Αξιολόγηση. Είναι γνωστό ότι το ΚΕΠΑ «... παρέχει ένα πρακτικό εργαλείο για τον καθορισμό σαφών προτύπων που πρέπει να επιτευχθούν στα διαδοχικά στάδια της εκμάθησης γλωσσών και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατά διεθνώς συγκρίσιμο τρόπο".

Η προτεινόμενη συνεργασία, διαρθρώνεται κυρίως γύρω από τις έννοιες του ΚΕΠΑ, παρέχει όμως και έναν οδηγό δασκάλου για την προετοιμασία των μαθητών στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να μεγιστοποιήσουν την σύνδεση της γλώσσας και της εκμάθησης του πολιτισμού στα σύγχρονα περιβάλλοντα εκμάθησης γλωσσών.
020Get the full paper here

or at Aristotle University of Thessaloniki-Digital repository