ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Image
Ως εκπαιδευτικός με πολυετή εμπειρία στην χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, έχω αφιερώσει σημαντικό μέρος δράσης μου στην οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Αυτά τα σεμινάρια στοχεύουν στην ενημέρωση και επιμόρφωση συναδέλφων εκπαιδευτικών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες.
Στο πλαίσιο των σεμιναρίων, παρουσιάζω τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, τα ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες που μπορούν να ενισχύσουν τη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον, δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, διοργανώνοντας εργαστήρια όπου οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από πρώτο χέρι τις ψηφιακές τεχνολογίες και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους.
Πέρα από την τεχνολογική ενημέρωση, τα σεμινάρια μου επικεντρώνονται στην παιδαγωγική αξία των ψηφιακών εργαλείων. Πώς μπορούν, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή, τη διαπροσωπική επικοινωνία και την κριτική σκέψη των μαθητών;
Στόχος μου είναι να βοηθήσω τους συμμετέχοντες/ουσες να αναγνωρίσουν το δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών, να τις ενσωματώσουν στη διδακτική τους πρακτική και να προσφέρουν στους μαθητές τους μια πιο σύγχρονη, ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική εκπαιδευτική εμπειρία.

Ενδεικτικά μερικά από τα πρόσφατα σεμινάρια - επιμορφώσεις:

Image

Κύκλος Επιμορφώσεων με τίτλο: Open Ai - ChatGPT και γλωσσική εκπαίδευση

Στο πλαίσιο αυτού του κύκλου επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκαν 3 webinars με μεγάλη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών ξένης γλώσσας και εκπαιδευτικών άλλων γνωστικών αντικειμένων. Συνολικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Image
Image
Image
Image