Βάσεις Δεδομένων και Ανοικτές Εκπαιδευτικές πηγές και πόροι

Ηλεκτρονικά Λεξικά, Εργαλεία Ανάλυσης Κειμένου, AI Chatbots

Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διδασκαλία/Εκμάθηση της Γλώσσας

Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, Ψηφιακή Αφήγηση και Ψηφιακά παιχνίδια

Image

Λίγα λόγια για μένα

Ο Παναγιώτης Αρβανίτης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξειδικευμένος στο επιστημονικό πεδίο των Πολυμεσικών Βάσεων Δεδομένων,και των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, εφαρμοσμένων στη γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Έχοντας πλούσια ερευνητική δραστηριότητα, έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και διδακτικών συγγραμμάτων που αφορούν την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση, τη χρήση και αξιοποίηση των πολυμεσικών βάσεων δεδομένων, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες Web 2.0 και Web 3.0 στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Είναι ενεργός συμμετέχων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει συνεισφέρει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για το Υπουργείο Παιδείας.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την online εκμάθηση γλώσσας, τη συνεργατική μάθηση μέσω των ΤΠΕ, τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας, τη μάθηση μέσω κινητών συσκευών, τη μάθηση μέσω παιχνιδιών, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων σε διδάσκοντες και μαθητές. Ενδιαφέρεται έντονα για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για την προαγωγή της συνεργατικής μάθησης σε διαδικτυακό και πραγματικό περιβάλλον. Επίσης ασχολείται με θέματα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, με την δημιουργία, επεξεργασία και ανάλυση σωμάτων κειμένων και με τους τρόπους με τους οποίους στοιχεία των Ψηφιακών Τεχνολογιών μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση θεμάτων πολιτισμού και εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, μερικές από τις δημοσιεύσεις του εστιάζουν στην προσεκτική και επιλεκτική χρήση των ΤΠΕ για εκπαίδευση αλλά και στις τεχνολογικές δεξιότητες που απαιτούνται από διδάσκοντες/ουσες και διδασκόμενους/ες.
 

Άλλοι σύνδεσμοι

Βρείτε τα ενεργά profiles μου στις ερευνητικές και επαγγελματικές κοινότητες του διαδικτύου.
academia-logo.gif
research-gate.png
rid-idsymbol4.gif
linkedin.png

Υποστηρίζουμε το ανοικτό λογισμικό

Υποστηρίζουμε τις δράσεις ελεύθερων και ανοικτών λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών. Υποστηρίζουμε τις δράσεις των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών και την ελεύθερη παροχή περιεχομένου.
MintLogoLarge.png
300px-freebsdf.png
linuxmint-greek-logo2.png
open-source.png
olpc_logo.png